Záchvatovité přejídání aneb když je “přejídaní” problém

Stalo se vám někdy, že jste se pořádně najedli nebo můžeme říct přejedli? Nevíte, co mám na mysli? Co ten slastný pocit plného žaludku, když nemůžete vstát ze židle a vaším největším přáním je, rovnou se odplazit do postele a tam „umřít“. Říkáte si: „ahaaaa, ten pocit je mi důvěrně znám!?“

A pravděpodobně nejste sami. Vždyť důvodu je přece tolik!

  • Jedete na dovolenou, kde jste si zaplatili plnou penzi nebo dokonce all inclusive. „Konečně odpočinek, konečně volno“, říkáte si. Jediný, kdo si určitě neodpočine je váš trávicí trakt. To jídlo, ty nové chutě – nedá se odolat. Jako dáreček na rozloučenou + 5 kg na váze. No nic, museli jste, vždyť jste si to zaplatili.
  • Možná stačí i nějaká „drobnější“ rodinná oslava o pěti chodech (Jeníček má přece narozeniny jenom jednou ročně…! no ale milé dámy a páni, ne jenom Jeníček ale i děda, babička, táta, ségra, Anička atd..) A vlastně to nejsou jenom oslavy, ale i svatby, křty, promoce anebo jenom letní grilování několikrát za rok.

Dovolila jsem si první řádky napsat s trochu ironie, protože tyto argumenty jsou častým důvodem nadváhy nebo proč se nedaří zhubnout. Na druhé straně jsou to ale ty „šťastné argumenty přejídání“, jsou spojeny (většinou) s příjemnými chvílemi našeho života.

Jak to ale vypadá, když je přejídání problém?  Odborná veřejnost mluví o záchvatovitém přejídání (nebo-li anglicky binge eating disorder), kdy se jídlo stává nepřítelem a je spojeno s negativními emocemi.

Jak u sebe nebo u svých známých poznáme, že se může jednat o záchvatovité přejídání?

  • Pocit ztráty kontroly nad jídlem (jedení není možné zastavit).
  • Během záchvatu je zkonzumované větší množství jídla, než je za normálních okolností objektivně možné sníst.
  • Dotyčný v jedení pokračuje i když nemá hlad a i přesto, že se objevuje pocit „plnosti“. Jí rychleji než normálně, jí o samotě a po přejedení se objevují negativní pocity – selhání, znechucení, smutek, sebeobviňování..
  • Se záchvaty přejídání jsou spojené pocity úzkosti.
  • Po záchvatu nedochází ke kompenzačnímu chování jako například u mentální bulimie (zvracení, užívání laxativ..).
  • Aby bylo možné mluvit o přejídání se jako o nemoci, tyto záchvaty by se měli opakovat nejméně 1x týdně po dobu 3 měsíců.

Záchvatovité přejídání patří mezi poruchy příjmu potravy a lidi trpící touto nemocí jsou velmi často obézní.


Příčin vedoucích k záchvatům je popsaných v odborné literatuře několik.

Jedna z teorii uvádí, že původem záchvatů může být „dietování“ nebo omezování se v jídle. Touha zhubnout vede k nerealistickým restrikcím v jídle a záchvaty přejídání se následně objevují jako kompenzace nejedení. Mluví se o uvažování all or none (tedy všechno nebo nic – perfektní omezení se v jídle nebo totální selhání). Takové extremistické póly ve vztahu k jídlu vyvolávají negativní pocity, podporují ztrátu kontroly nad jídlem a vedou k záchvatovitému přejídání se.

Další z teorií mluví o tom, že záchvatům přejídání již předchází negativní pocit (smutek, zátěž, zlost, nenaplnění potřeby atp.), který je po záchvatu jakoby nahrazen znovu negativním pocitem ale méně tíživým (například sebeobviňování).

Záchvaty můžou sloužit i jako nástroj vedoucí ke změně pozornosti od vlastního prožívání k jídlu (tedy podnětu, který je lehce dostupný a vede k redukci negativních pocitů). Můžeme mluvit i o takzvaném „maskování“ – mým problémem je jídlo – ne to jak žiji, jak se cítím, jak mi je.. Pozornost je tedy směrovaná na něco, co možná není příčinou ale jenom důsledkem jiných životních starostí.

Přejídáním se možná člověk snaží nasytit to, po čem hladoví jeho duše. 

Nezůstávejte s problémem sami. Obraťte se na odborníka a vězte, že někdy jen výživový poradce nestačí.


Zdroje:

STEIN, Richard I., Justin KENARDY, Claire V. WISEMAN, Jennifer Zoler DOUNCHIS, Bruce A. ARNOW a Denise E. WILFLEY. What’s driving the binge in binge eating disorder?: A prospective examination of precursors and consequences. International Journal of Eating Disorders. 2007, 40(3), 195-203.

NĚMEČKOVÁ, Pavla. Poruchy příjmu potravy. Psychiatrie pro praxi. 2002, (3), 124-128.

Obrázky:

MEDGURUS.ORG. www.medgurus.org [online]. [cit. 18.7.2017]. Dostupný na WWW: http://www.medgurus.org/wp-content/uploads/2016/04/Binge-eating-disorder-banner.jpeg

Share this post