Dokážeme vám pomoci v těchto směrech

Psychologické poradenství

Je určeno pro dospělé, kteří potřebují pomoc v obtížné životní situaci, kteří chtějí porozumět sami sobě, svým problémům, zdravotním potížím a všemu co život přináší.Více o psychologickém poradenství »

Nutriční poradenství

Je určeno pro každého, kdo se zajímá o své zdraví, trpí různými zdravotními potížemi souvisejícími s výživou a pro ty, kteří nacházejí problémy se stravováním ve své psychice.Více o nutričním poradenství »

Psychologické poradenství pro děti, dospívající a jejich rodiče

Je určeno pro děti, dospívající a jejich rodiče, kteří potřebují pomoct, podpořit, porozumět sami sobě a sobě navzájem.

Valéria Kolcunová: psycholog, nutriční terapeut

Vzdělání jsem získala na Filozofické a Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, dále na Mendelově univerzitě v Brně. Vlastním „Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut“ vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od roku 2012 se vzdělávám v analytické a jungovské psychoterapii v rámci České společnosti pro analytickou psychologii.

Jakub Řezníček: psycholog, psycholog pracující s dětmi

Mým hlavním zájmem je práce s dětmi a jejich rodinami, pracuji také individuálně s dospělými. Jako psycholog mám zkušenosti s prací s ohroženými dětmi, s dětmi v náhradní rodinné péči, s rodinami, které jsou v péči Orgánu sociálně právní ochrany dětí a s dospělými a dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Mám také roční zkušenost s dětskými i dospělými pacienty v rámci ambulance klinické psychologie v Břeclavi. Vzdělání jsem získal na Filozofické fakultě Masarykovy university, které jsem ukončil v roce 2013 a získal tak titul Mgr.