Jmenuji se Valéria Kolcunová, jsem psycholožka a nutriční terapeutka.

Vzdělání jsem získala na Filozofické a Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, dále na Mendelově univerzitě v Brně.  Vlastním „Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut“ vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.  Od roku 2012 se vzdělávám v analytické a jungovské psychoterapii v rámci České společnosti pro analytickou psychologii.

Své odborné vzdělávání a zájem o psychologii a výživu jsem skloubila ve své závěrečné diplomové práci, ve které se zabývám psychologickými aspekty v léčbě nadváhy a obezity.

Jako psycholog mám zkušenosti v oblastech psychologického poradenství a psychodiagnostiky. Pracovala jsem s klienty, kteří usilovali o změnu svého dosavadního životního stylu, s lidmi se specifickými potřebami v oblasti výživy a s poruchami příjmu potravy. Nedílnou součástí mých profesních zkušeností je i také práce s pacienty trpícími demencí.

Od roku 2016 pracuji ve své soukromé praxi v Břeclavi a od září 2017 v Ambulanci klinické psychologie Břeclav jako psycholog ve zdravotnictví. Zároveň jsem v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie. V oblasti nutričního poradenství se neustále vzdělávám, navštěvuji odborné konference, sleduji zahraniční vědecké studie a nové poznatky. Věnuji se i přednáškové činnosti pro laickou veřejnost pod záštitou organizací (v roce 2017 Trialog Brno, v roce 2016 Remedia Plus o.p.s. Břeclav).

Jmenuji se Jakub Řezníček, jsem psycholog, psycholog pracující s dětmi

Vzdělání jsem získal na Filozofické fakultě Masarykovy university, které jsem ukončil v roce 2013 a získal tak titul Mgr.

Mým hlavním zájmem je práce s dětmi a jejich rodinami, pracuji také individuálně s dospělými. Od roku 2014 jsem ve výcviku analytické a jungovské psychoterapie v rámci České společnosti pro analytickou psychologii. Mám základní výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii, Základní výcvik ve Video-tréninku interakcí a základy práce s MY BACK PACK.

Jako psycholog mám zkušenosti s prací s ohroženými dětmi, s dětmi v náhradní rodinné péči, s rodinami, které jsou v péči Orgánu sociálně právní ochrany dětí a s dospělými, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

V současné době stále působím jak psycholog v Trialogu, z.s. Od roku 2013 do roku 2017 jsem působil jako psycholog pro klienty Orgánu sociálně právní ochrany dětí v Břeclavi a ve Znojmě. Od roku 2010 do roku 2017 jsem působil v organizaci Spondea, o.p.s nejprve jako krizový pracovník pro dětské krizové centrum (do roku 2012), posléze jako sociální pracovník intervenčního centra (do roku 2013) a na konec jako psycholog pro osoby nezvládající agresi ve vztazích. Mám také zkušenosti s lektorování příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči, s lektorováním jednodenních i více denních kurzů z oblasti dětské psychologie.