Psychologické poradenství - nově i pro děti, poskytuje Mgr. Jakub Řezníček

Psychologické poradenství je určeno pro dospělé, kteří potřebují pomoc v obtížné životní situaci, kteří chtějí porozumět sami sobě, svým problémům, zdravotním potížím a všemu co život přináší. Nabízím Vám možnost individuálních psychologických konzultací, které jsou vedeny v duchu analytické psychoterapie.

Jak pracuji

Ve své práci usiluji o opravdové setkávání s klientem, přičemž respektuji Vaše individuální danosti a spoléhám se na proces, který se během sezení objevuje. Snažím se tak společně s Vámi nahlížet na Vaši situaci z různých kontextů a pomoci Vám k novému přizpůsobení.

Věřím, že cílem není obtíže vyřešit, ale porozumět jim a naučit se, jak s nimi v budoucnu zacházet.

Každé sezení trvá zpravidla 50 min. Počet a obsah sezení je stanoven zcela individuálně. Chcete-li si domluvit úvodní konzultaci, prosím, kontaktujte mě.

Psychologické poradenství není hrazeno zdravotní pojišťovnou, může tedy probíhat zcela anonymně.

Profesní poradenství

Uvažujete o výběru střední nebo vysoké školy? Nevíte jakým kariérním směrem se po studiích ubírat nebo uvažujete o změně zaměstnání?

Ráda Vám s Vaším rozhodováním pomůžu. V rámci profesního poradenství používám standardizované psychodiagnostické metody, které Vám umožní zorientovat se ve Vašich silných a slabších stránkách, potřebách. Profesní potenciál Vám pomůže zmapovat i následný rozhovor, kde vzniká prostor pro Vaše otázky a nejasnosti. Odnesete si psychologickou zprávu s mým doporučením.