Rádi bychom Vás informovali o právech k ochraně Vašich osobních údajů vzhledem k nabytí účinnosti (GDPR) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Vaše osobní údaje získáváme :

  • Na základě odeslání kontaktního formuláře umístěného na našich webových stránkách
  • Při poskytování psychologického a nutričního poradenství

Vaše osobní potřebujeme:

  • Proto abychom jsme se mohli domluvit na termínu konzultace
  • Proto abychom Vám mohli poskytovat služby v oblasti psychologického a nutričního poradenství

Vaším právem je, kdykoliv nás požádat:

  • o informace nebo vysvětlení rozsahu zpracování Vaších osobních údajů,
  • o přístup k nim,
  • o opravu Vaších osobních údajů,
  • o omezení zpracování osobních údajů,
  • o vymazání osobních údajů.

Tyto práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobních údajů nebo jeho spolupracující osobu.

Správce osobních údajů:

Mgr. Ing. Valéria Kolcunová

Lednická 118/43

Břeclav 690 06

Email: info@nutricnipsycholog.cz

Telefon: 725 362 249

Spolupracující osoba:

Mgr. Jakub Řezníček, DiS.

Lednická 118/43

Břeclav 69006

Email: psychologreznicek@gmail.com

Telefon: 739 451 413

Máte právo podat stížnost nebo podnět Úřadů pro ochranu osobních údajů pro případ, že máte podezření na nedodržení práva na ochranu osobních údajů.